Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Nieuwe afspraken over reparatie 3e WW-jaar

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om de reparatie van de beperking van de WW en WGA vast te leggen in cao’s. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering op grond van de Wet werk en zekerheid (WWZ) afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA wordt beperkt.

In het Sociaal Akkoord tussen sociale partners en kabinet is afgesproken dat werkgevers en werknemers weer gezamenlijk de WW-lasten gaan betalen. In het SER-advies van 20 februari 2015 is aangegeven dat een 50%-50%-premieverdeling tussen werkgevers en werknemers alleen mogelijk is bij een heffing van de werknemersbijdrage uit het brutoloon. Het kabinet is echter hiertoe niet bereid omdat dit de Wet uniformering loonbegrip gedeeltelijk ongedaan zou maken.

In de brief van 24 november geeft de Stichting van de Arbeid aan dat onder deze omstandigheden het niet mogelijk is om zowel voor het wettelijke als het bovenwettelijke deel van de WW en WGA een 50%-50%-verdeling te maken. Daarom wordt er voor een andere benadering gekozen. De eerste twee jaar van de WW worden betaald door de werkgevers. In het kader van het cao-overleg kunnen sociale partners afspraken maken over private aanvulling van de WW, waarbij werknemers de premie betalen uit het nettoloon. De landelijke instantie die het derde WW-jaar gaat uitvoeren, moet nog worden gekozen.

Meer zeggenschap over WW
De sociale partners krijgen ook meer zeggenschap over de WW. In de wet wordt verankerd dat zij een ‘zware’ adviesrol krijgen bij beslissingen over de premie, duur en opbouw van de WW. Dit vloeit ook voort uit het Sociaal Akkoord.

 

 


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact