Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

CAO

Kan een werkgever zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen? Nee; daarover zijn centrale afspraken gemaakt tussen werkgevers (COV) en de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten CAO voor de vleessector, ofwel CAO. De leden van de VAV zijn direct gebonden aand e CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleessector, of de werkgever nu wel of geen lid is.
Veel vleesbedrijven werken met tijdelijke krachten. Deze flexibele arbeid is nodig om schommelingen in de productie of een tijdelijk personeelstekort op te vangen. Het is belangrijk, dat voor flexibele arbeidskrachten dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als voor het vaste personeel. Ook inleenbedrijven of uitzendbureaus moeten zich houden aan de wet en de geldende CAO.

Wat houdt de CAO nu in?
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

Bekijk hier het meest recente CAO boekje in pdf formaat


© 2023 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact