Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Modelovereenkomsten ZZP gepubliceerd. Wiebes stelt overgangsregeling voor

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft op 19 oktober jl. de Eerste Kamer nader geïnformeerd over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Als gevolg van deze wet verdwijnt de VAR. Het is de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers door gebruikmaking van vooraf door de belastingdienst goedkeurde voorbeeldovereenkomsten eenvoudig en beter dan nu het geval is, vooraf zekerheid krijgen dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden bij het inhuren van zzp'ers.

Staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst hebben een drietal modelovereenkomsten gepresenteerd. De modelovereenkomsten zijn tot stand gekomen met hulp van VNO-NCW en MKB Nederland. De modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen bieden opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers de gewenste zekerheid en heldere toetsingscriteria voor de Belastingdienst. Opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomsten. Zij hoeven dus niet nog apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst.

Daar het van groot belang is dat er in de praktijk van het inhuren van zzp-ers geen periode van onzekerheid ontstaat tussen het afschaffen van de VAR en het hanteren van de modelovereenkomsten stelt de staatssecretaris een overgangsregeling voor om de VAR te handhaven tot 1 april 2016. Daarna zal tot 1 januari 2017 een duidelijke coulanceperiode gehanteerd worden. Dat geeft alle partijen voldoende tijd om de nieuwe wetgeving te implementeren.

De brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer vindt u hier. Op de site van belastingdienst vindt u naast de hierboven genoemde modelovereenkomsten alle reeds door de belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten.

Indien u (veel) met zzp'ers werkt kunt u aan het sociaal secretariaat door geven om wat voor soort werkzaamheden het gaat. Het sociaal secretariaat zal aan de hand daarvan, in overleg met de sector, eventueel een voorbeeldovereenkomst op stellen en ter goedkeuring voorleggen aan de belastingdienst. Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Keetie Meijer of Kees Hoendervangers via sociaalsecretariaat@COV.nl of T: +31 79 363 4923.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact