Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Verbod op inhoudingen en verrekeningen uitgesteld tot 1 juli 2016

In de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen om op het minimumloon bedragen in te houden of te verrekenen. De inwerkingtreding van dit verbod is een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2016.

Minister Asscher heeft dit aangekondigd in een brief aan de Tweede kamer. Dit uitstel geeft de minister de gelegenheid om begin 2016 een besluit te nemen over het toestaan van eventuele uitzonderingen op het verbod op inhoudingen op het minimumloon, mede in relatie tot de recent aangenomen motie van het kamerlid-Mulder. In deze motie bepleit Mulder om door middel van een algemene maatregel van bestuur uitzonderingen toe te staan voor inhoudingen in verband met verstrekte huisvesting en premies ziektekostenverzekering.

De verwachting is dat de minister uiteindelijk invulling geeft aan de motie-Mulder, zodat uitzonderingen op het verbod op inhoudingen ook na 1 juli 2016 mogelijk blijven.

 


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact