Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Strengere straffen bij overtredingen van de arbeidsregelingen

Regels voor eerlijk, gezond en veilig werken gelden voor alle werkgevers, in elke branche. Die regels zijn van toepassing op al uw werknemers. Van eigen mensen tot buitenlandse werknemers van ondernemingen die in uw opdracht bij u werken. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen is er een groep werkgevers die de arbeidsregelingen overtreedt. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de werkomstandigheden van hun personeel, maar ze werken zo ook een oneerlijk concurrentieklimaat in de hand. Het overgrote deel van de werkgevers dat zich wel aan de regels houdt, is hier uiteindelijk de dupe van. Om dergelijke praktijken tegen te gaan worden vanaf 1 januari 2013 overtredingen op arbeidsregelingen strenger bestraft. Zo kunnen werknemers gezond en veilig werken en kunt u als werkgever eerlijk concurreren.

Strengere straffen. Hoe zit dat?
Als u een overtreding begaat krijgt u een boete. Dat is nu ook al zo. De maximum boetes voor de arbeidsregelingen worden per 1 januari 2013 verhoogd naar € 78.000. De boetenormbedragen worden ook verhoogd. Het boetenormbedrag voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav, was € 8.000) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml, was € 6.700) worden verhoogd naar € 12.000 per werknemer. De boete voor overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), zoals uitzendbureaus, bedraagt al € 12.000. De Inspectie zal ook strenger controleren en aanzienlijk hogere boetes opleggen bij overtredingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden . Daarnaast geldt voor alle arbeidsregelingen het principe dat bij herhaling van de overtreding de boetes sterk oplopen.

Behalve bij ‘lichtere’ overtredingen dreigt ook stillegging van werkzaamheden. Een stillegging wordt altijd voorafgegaan door een waarschuwing. Een besluit tot stillegging is maatwerk, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de mogelijke gevolgen van een stillegging, zoals maatschappelijke effecten en de openbare orde en veiligheid. Deze maatregel richt zich op het stilleggen van de werkzaamheden, dus niet perse op het stopzetten van een heel bedrijf.
Naast deze preventieve stillegging kunnen werkzaamheden ook worden stilgelegd bij ernstig gevaar. Dit is een reeds bestaande maatregel in de Arbeidsomstandighedenwet.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.
Het is belangrijk dat u zorgt dat u goed geïnformeerd bent over uw plichten. Kijk voor meer informatie over thema’s als werken met buitenlandse arbeidskrachten, vaststellen van identiteit, de registratieplicht Waadi en Agressie op de werkplek op www.weethoehetzit.nl


« Vorige pagina© 2023 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact