Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Kortere werkvergunning door de Tweede Kamer

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In deze wet is onder meer geregeld dat de geldigheid van de tewerkstellingsvergunning wordt verkort naar een jaar. Op dit moment is een werkvergunning nog maximaal drie jaar geldig.

De ministerraad stemde eerder al in met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) (pdf). Op 23 april 2013 is ook de Tweede Kamer hiermee akkoord gegaan. Het doel van de wetswijziging is dat eerst werknemers binnen Nederland en de EU aan het werk worden geholpen, voordat werkgevers buiten de EU gaan werven. Ook wil het kabinet met de aanscherping van de wet ervoor zorgen dat werkgevers bij migranten dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteren als bij Nederlandse werknemers. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het voorstel, is de wetswijziging een feit.

De belangrijkste maatregelen uit de herziening van de Wav zijn:
• U moet straks elk jaar een nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen voor werknemers buiten de Europese Economische Ruimte(EER) die bij u komen werken. Tot 1 januari 2014 geldt dat ook voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Daarnaast is het straks niet meer mogelijk om een werkvergunning te verlengen. Dit betekent dat er na een jaar opnieuw een toets wordt uitgevoerd om te kijken wat het aanbod is binnen de EER en er vervolgens weer een werkvergunning kan worden toegekend.
• UWV onderzoekt bij de aanvraag van een werkvergunning straks alleen of er voldoende werkzoekenden op de arbeidsmarkt zijn die de functie zouden kunnen vervullen. Is dit het geval, dan kan zij de aanvraag voor een werkvergunning afwijzen. Op dit moment moet UWV nog onderzoeken of zij ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.
• Als een sector onvoldoende inspanningen verricht om werknemers binnen de EU aan het werk te krijgen en teveel leunt op het arbeidsaanbod buiten de EU, kan er een vergunningenlimiet gesteld worden. Deze limiet kan ook op nul komen te staan.
• UWV verleent alleen een tewerkstellingsvergunning als u de werknemer ten minste het volledige wettelijke minimummaandloon betaalt. Dit geldt ook als de werknemer parttime werkt voor uw organisatie.
• UWV kan straks weigeren om een tewerkstellingsvergunning af te geven als de werkgever eerder een bestuurlijke boete heeft gekregen voor een arbeidsgerelateerde overtreding. Denk bijvoorbeeld aan een overtreding van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet.
• De termijn waarna er geen werkvergunning meer hoeft worden aangevraagd voor werknemers van buiten de EER wordt verlengd van drie naar vijf jaar.

Als een werkgever kan aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft verricht om binnen de EU een werknemer te vinden voor de functie, kan de termijn van de verplichte vacaturemelding bij UWV worden verkort.

 


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact