Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Modernisering Ziektewet gaat definitief door

De Eerste Kamer is kortgeleden akkoord gegaan met de hervormingen van de Ziektewet (ZW). Hierdoor wordt de ZW-premie vanaf 1 januari 2014 afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die vanuit uw onderneming instromen in de Ziektewet. Vooral werkgevers met veel tijdelijke werknemers in dienst, gaan daardoor mogelijk een hogere ZW-premie betalen.

De overheid wil door middel van financiële prikkels werkgevers stimuleren zich in te spannen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke krachten te beperken. Het wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per 1 januari 2014 in werking.

Door de modernisering van de Ziektewet wordt de ZW-premie afhankelijk van het aantal werknemers dat vanuit uw onderneming de ZW instroomt. Voor het bepalen van de hoogte van de ZW-premie wordt straks aan de hand van het premieplichtig loon in uw onderneming onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers,:

• Grote werkgevers – met een premieplichtig loon dat gelijk is aan of meer is dan honderdmaal de gemiddelde loonsom – betalen straks een gedifferentieerde premie op basis van hun individuele instroom. Hoe hoger het verzuim van uit dienst tredende werknemers met een tijdelijk contract is, hoe meer premie een grote werkgever straks dus afdraagt.

• Middelgrote werkgevers – met een premieplichtig loon tussen tien- en honderdmaal de gemiddelde loonsom – betalen straks een combinatie van een sectorpremie en een individuele toeslag bij een hoge instroom.

• Kleine werkgevers – met een premieplichtig loon dat gelijk is aan of minder is dan tienmaal het gemiddelde premieplichtige loon – blijven de sectorpremie afdragen.

Ook de premieheffing voor de WGA wijzigt: op dit moment bent u alleen verantwoordelijk voor de WGA-lasten van uw vaste personeel. Vanaf 1 januari 2014 wordt er ook een gedifferentieerde WGA-premie ingevoerd voor werknemers met een tijdelijk contract die arbeidsongeschikt raken en na 104 weken Ziektewet een WGA-uitkering ontvangen.

Contactpersoon: Martha Zandbergen (079-3634921)


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact