Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

U mag salaris straks niet meer contant uitbetalen

Het ziet ernaar uit dat u per 1 januari 2015 niet meer het volledige loon van een werknemer contant aan hem mag uitbetalen. Werknemers moeten straks in ieder geval het minimumloon op hun rekening gestort krijgen. Dit is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies die onderbetaling en uitbuiting moet tegengaan.

In de tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (pdf) beschrijft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen uit zijn nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Eén van deze maatregelen is dat werkgevers per 1 januari 2015 het salaris van hun werknemers niet langer volledig contant mogen uitbetalen. Door verplicht te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon giraal wordt betaald, is altijd via het bankafschrift te bewijzen dat de werknemer in ieder geval het voor hem geldende minimumloon heeft ontvangen. Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon, mag u het restant wel contant uitbetalen.

Huisvesting en ziektekosten niet langer verrekenen

Daarnaast is het niet langer toegestaan om kosten voor huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon te verrekenen. In de praktijk stond de Inspectie SZW toe dat werkgevers maximaal 20% van het minimumloon voor huisvestingskosten en 10% van het minimumloon voor ziektekostenpremies verrekenden. Sommige werkgevers verrekenden echter de maximumpercentages terwijl de daadwerkelijk gemaakte kosten lager waren.

Onkostenvergoeding specificeren op loonstrook

Ook stelt de WAS aanvullende eisen aan de loonstrook – u moet onkostenvergoedingen straks bijvoorbeeld verplicht op de loonstrook specificeren – en regelt dat de loonstrook op verzoek aan de Inspectie moet worden verstrekt. Het wetsvoorstel voor de WAS is inmiddels naar de Raad van State gestuurd voor advies. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen. Met deze wet wil de overheid eerlijke concurrentie tussen ondernemingen en een eerlijke beloning voor werknemers bevorderen.

 


« Vorige pagina© 2023 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact