Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Nieuwe Duitse wetgeving met extra reisbeperkingen – en verplichtingen

Vanaf 6 april heeft Duitsland Nederland op de lijst van zogeheten hoogincidentiegebieden geplaatst (vanwege stijgend aantal coronabesmettingen). Als gevolg daarvan zijn er vanaf dinsdagmorgen 6 april 00.01 uur beperkingen gaan gelden voor het grensverkeer.
Reizigers naar Duitsland moeten zich vanaf 6 april vooraf online registreren (bij reis van >24 uur) via  www.einreiseanmeldung.de  en moeten een negatief corona testresultaat kunnen laten zien dat niet ouder is dan 48 uur. Reizigers op doorreis en reizigers die goederen  en/of personen vervoeren en korter dan 72 uur in Duitsland verblijven zijn hiervan uitgesloten.

Per deelstaat kunnen er aanvullende/aangepaste regels gelden. Nordrhein-Westfalen heeft voor grenspendelaars de volgende verbijzondering vastgesteld:

  • In afwijking van de periode van 48 uur, geldt voor grenswerkers een geldigheidsperiode van de test van 72 uur. (daarmee volstaat dus 2 x per week testen).
  • In principe zijn hierbij drie certificaten geldig: PCR-test, sneltest en onder toezicht van de werkgever gedane zelftesten. Deze moeten in het Engels, Duits of Frans zijn opgesteld en mogen ook digitaal worden aangeleverd. Een Engelse tekst op een digitaal certificaat is dus voldoende. NB: deze certificaten moeten ook in het eigen land geldig en erkend zijn. Testen onder toezicht moet verantwoord worden met een verklaring van de werkgever en/of het inlenende bedrijf.

Voor grenspendelaars die vanuit Duitsland in Nederland werkzaam zijn, zijn de inreisbeperking met testverplichting dus van toepassing.

Aandachtspunten:

  • Grenswerkers die vanuit Duitsland in een Nederlands bedrijf komen werken dienen of vooraf getest te zijn, of op die dag in Nederland (bijvoorbeeld op het bedrijf) een van de erkende testen te ondergaan. Wij adviseren de leden om zo nodig hierover contact op te nemen met hun uitzendbureaus of inleenbedrijven.
  • Daarna zullen zij zich dus in een cyclus van 2 x per week moeten laten testen.
  • Geen test noodzakelijk bij doorreis door Duitsland.
  • Grenswerkers moeten een verklaring van de werkgever over aard van het grenswerk bij zich hebben (om de afwijking van de basisregel van 48 uur naar 72 uur geldigheid te kunnen onderbouwen. Deze is vooralsnog vormvrij.  U kunt gebruik maken van het formulier dat u op deze site kunt vinden door het kopje ‘Grensovergang’ aan te klikken. Zie: Coronavirus – Informatie Duitsland – GrensInfoPunten. U kunt het formulier ook hier vinden.
  • De testverplichting geldt niet voor chauffeurs van goederenvervoer vanuit NL naar Du die binnen 72 uur dat land weer uit zijn.

Inmiddels is de Duitse wetgeving officieel gepubliceerd. Wij verwijzen u met name op de websites van het Ministerie Buitenlandse Zaken (https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies) en van de Duitse Ambassade in NL (https://niederlande.diplo.de/nl-nl/vertretungen/botschaft).

Hier treft u de link naar het besluit van de Duitse federale Bondsregering waarbij Nederland door de Duitse autoriteiten wordt aangewezen als hoogrisicogebied. De maatregelen zijn in de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april om 00.01 uur in werking getreden.

De Allgemeinverfügung van Noordrijn-Westfalen, die voorziet in ruimere bepalingen voor het noodzakelijke grensverkeer, zoals grenswerkers en – studenten, is nader toegelicht in een persbericht op de website van de deelstaat. Daarin verwijst Noordrijn-Westfalen ook naar de lijst met testcentra. In dit wettelijk besluit van de Deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn in artikel 1 de definities voor ‘Grensverkehr’ en ‘Grenzpendler’ nader uitgewerkt. Dit is ook zo vermeld in bijgevoegde Q&A die we van de Nederlandse overheid hebben ontvangen.

In het Duitse besluit van Noordrijn-Westfalen staat ook dat men kennelijk uiterlijk drie dagen na de inwerkingtreding van de verplichting de testuitslag moeten kunnen overhandigen.

Vooralsnog heeft Nedersaksen geen publicatie met de Allgemeinverfügung gedeeld op de website.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact