Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Grensarbeid Nederland/Duitsland

Voorlopig geen wijzigingen in het grensverkeer tussen Nederland en Duitsland
In het weekend van 4 en 5 april was sprake van mogelijke nieuwe beperkingen voor grensarbeid voor de grens tussen Nederland en Duitsland. Op maandag 6 april is hiertoe echter niet besloten. De besluitvorming moet nog met de deelstaten besproken worden. Dit betekent, dat de huidige situatie gehandhaafd wordt. De vrije bewijsleer van 16 maart 2020 geldt nog steeds.

Dit betekent concreet het volgende:
Grensoverschrijdend verkeer van goederen en grensoverschrijdende reizen om werkgerelateerde redenen of om een professionele activiteit uit te oefenen blijven – ongeacht de nationaliteit – toegestaan (daarbij gaat het onder anderen om grensarbeiders, seizoenarbeiders, EU-parlementariërs, geaccrediteerde diplomaten). Dat hun reis een beroepsmatig doel heeft, moeten zij bewijzen door de juiste documenten te overleggen (bijv. arbeidsovereenkomst, orderdocumenten). In principe is hier dus sprake van vrij bewijs. Inmiddels is echter wel een document voor grensoverschrijding beschikbaar. Dat document kunt u via deze link downloaden

 


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact