Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

25 Jaar RI&E-verplichting

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de RI&E verplicht werd gesteld via de Arbowet. Toch zijn er nog veel bedrijven die geen RI&E hebben uitgevoerd.
Regelmatig blijkt dat bedrijven niet op de hoogte zijn van de verplichting en ook niet op de hoogte zijn van bijvoorbeeld het bestaan van branche-RI&E-instrumenten.

Is bij u de RI&E op orde?
Nee, kijk dan eens in de arbocatalogus, daar is een branche RIE beschikbaar.

Bent u RI&E plichtig?
Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&e uit te voeren.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact