Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen (MEV), in het voorafgaande jaar is geraamd. Het bedrag wordt daarbij afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. De ontwikkeling van de contractlonen wordt blijkens de MEV geraamd op 2,9%. Het huidige maximum is € 79.000,–. Bij verhoging met 2,9% resulteert dit in een bedrag van € 81.291,–. Afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,– wordt daarom met ingang van 1 januari 2019 het maximum voor de transitievergoeding gewijzigd in € 81.000,–.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact