Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Het recht van partners op geboorteverlof wordt per 1 januari 2019 uitgebreid. Wat verandert er precies?

Op dit moment hebben werknemers na de bevalling van hun partner recht op twee dagen betaald verlof (kraamverlof) na de geboorte, ongeacht hun wekelijkse arbeidsduur. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit en krijgen partners gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur recht op doorbetaald geboorteverlof. Dit verlof moeten zij binnen vier weken na de geboorte opnemen. Het geboorteverlof kan ook aaneengesloten na de geboorte worden opgenomen. Zo kan een werknemer met een wekelijkse arbeidsduur van vier dagen dus vier dagen doorbetaald geboorteverlof aaneengesloten of verspreid opnemen na de geboorte. Werkt een medewerker fulltime, dan heeft hij recht op doorbetaling van het geboorteverlof gedurende vijf dagen.

Let op! Het hierboven beschreven geboorteverlof voor partners komt bovenop het bevallingsverlof (calamiteitenverlof). Op de dag(en) van de bevalling heeft een partner recht op doorbetaald verlof, dit blijft ongewijzigd. Duurt de bevalling bijvoorbeeld één dag? Dan heeft de partner van wie de wekelijkse arbeidsduur vijf dagen is in totaal recht op zes dagen (al dan niet aaneengesloten) doorbetaald verlof.


« Vorige pagina© 2023 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact