Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Hygiƫnische handelingen

In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht van de werkgever uitgevoerd dienen te worden, inclusief het wassen van de handen voor zover dit plaatsvindt direct bij het betreden of verlaten van de werkplek betaalde werktijd is.  Met ingang van 1 juli 2019 zullen de hygiënische handelingen aan het einde van de dienst eveneens worden vergoed.

Tijdens de laatste cao onderhandelingen is afgesproken dat binnen alle bedrijven onder de cao vleessector door een onafhankelijk bureau een onderzoek wordt gedaan naar de feitelijke duur van de tussentijdse hygiënische handelingen per bedrijf. Het onderzoek zal het volgende in kaart brengen: de feitelijke duur van de tussentijdse hygiënische handelingen en de hygiënische handelingen aan het einde van de dag, alsmede de aard en omvang van de vergoeding of compensatie. Tevens zal het onderzoek aanbevelingen opleveren over de wijze waarop de hygiënische handelingen het beste gecompenseerd kunnen worden.

Het onderzoeksbureau vhp human performance zal het onderzoek van september 2018 tot februari 2019 uitvoeren. Werkgevers ontvangen per brief een verzoek tot medewerking aan dit onderzoek, waarna het onderzoeksbureau eind augustus contact met de bedrijven op zal nemen.

De sector hecht groot belang aan een “level playing field”. Concurrentie op arbeidsomstandigheden vinden we niet wenselijk en afspraken uit de CAO dienen nageleefd te worden. Deze afspraken dragen immers positief bij aan het imago van de sector en daarmee om de aantrekkingskracht van werken in de sector te bevorderen.

Er wordt dan ook gerekend op de medewerking van alle bedrijven.


« Vorige pagina© 2023 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact