Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Versobering WW gerepareerd

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen de vleessector en vleeswarenindustrie zijn eerder overeengekomen dat zij aansluiten bij aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Verzamel-cao
De partijen die de cao’s vlees en vleeswaren afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao treedt pas in werking als de Minister van SZW deze cao algemeen verbindend heeft verklaard. Deze cao is per 11 juli algemeen verbindend verklaard (AVV) en valt per 1 augustus 2018 onder de PAWW-regeling.

Binnenkort ontvangen alle individuele werkgevers een uitnodigingsbrief tot deelname aan de PAWW. Die brief bevat een code die werkgevers kunnen gebruiken voor hun registratie.

Het is echter niet nodig om op deze brief te wachten. Uw organisatie kan zich ook zelf registreren. Deze video geeft aan hoe dat werkt. 

Daarnaast bevelen wij aan dat werkgevers hun salarisadministratie (laten) activeren voor de inhouding van de PAWW-bijdrage over de salarissen over de maand augustus. U vindt hier informatie over de aangifte.

Meer informatie
PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.


« Vorige pagina© 2022 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact