Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Voortgang procedure verzamel-cao’s PAWW

Van de Stichting PAWW hebben wij een update ontvangen over de voortgang van de procedure verzamel-cao's PAWW. 

Werkgevers zullen op spoedig over de verdere implementatie worden geïnformeerd.

Op 13 maart hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van uw deelname aan de Private Aanvulling WW. U maakt deel uit van de verzamel-cao 2_02 (Industrie en Techniek). Deze cao is op 25 mei'18 aangemeld bij SZW. Dit n.a.v. een grondige juridische toets (i.s.m. SZW) van de verzamel-cao. De optelsom van werkingssferen zorgt voor enige complexiteit, waardoor deze toetsing meer tijd vergde dan wij medio maart hadden ingeschat.

Op dit moment voorzien we dat SZW deze cao medio juni formeel publiceert in de Staatscourant. Wanneer SZW gedurende de daaropvolgende drie weken geen bedenkingen/bezwaren ontvangt, verklaart zij uw cao algemeen verbindend.

Het bestuur denkt dat de implementatie sterk onder druk komt te staan wanneer we direct daarna de regeling voor uw verzamel-cao in laten gaan. Daarom laten we de regeling per 1 september in werking treden, mits het AVV-besluit voor 1 augustus valt. Zo hebben alle werkgevers voldoende tijd hun registratie en salarisadministratie in te regelen.

Contactpersoon: Keetie Pronk (079-3634923)


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact