Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Uitvoering derde WW-jaar (PAWW)

De Stichting van de Arbeid heeft bekend gemaakt, dat er overeenstemming is bereikt over de uitvoering van de private aanvulling WW (verkort PAWW) en loongerelateerde WGA. Sociale partners hebben met het cao onderhandelingsresultaat besloten tot deelname aan deze regeling.

Het kabinet heeft de opbouw en lengte van de WW en de WGA verkort. Voor werknemers die na 1 januari 2016 werkloos worden en langer dan 10 jaar hebben gewerkt, geldt een kortere duur voor de WW- of WGA-uitkering. De PAWW compenseert de wijzigingen per 1 januari 2016 in de opbouw en maximale duur van de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen.

De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. In 2018 is de bijdrage 0,2% van het (gemaximeerde) brutoloon, deze stijgt in de komende jaren geleidelijk. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%. De werkgevers storten deze bijdrage in het PAWW-fonds. Alle informatie over de regeling is te vinden op de website van de stichting PAWW: www.spaww.nl

Onze aanvraag tot deelname ligt inmiddels geruime tijd bij de stichting PAWW. Het proces tussen aanmelding en daadwerkelijke deelname neemt ongeveer een half jaar in beslag. Dat is langer dan vooraf was ingeschat. Wij hebben inmiddels begrepen dat onze sector meegaat in de eerste volgende verzamel-cao die ter algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW wordt aangeboden.

Zodra er duidelijkheid is over de definitieve deelname wordt u daarover geïnformeerd.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact