Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar en het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog.

Het wettelijk minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2017:

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. De uurlonen in de tabel zijn afgeleid van het minimumloon er maand en naar boven afgerond. Zie voor de officiële publicatie

Let op !: per 1 juli 2017 zijn het B0 loon en de B en C lonen voor 20, 21 en 22 jarigen lager dan het wettelijk minimumloon. Werknemers hebben echter minimaal recht op het minimumloon.

Hieronder ziet u de veranderingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. De percentages geven aan welk deel van het wettelijk minimumloon van toepassing is voor jonge werknemers.

Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon. Bekijk voor meer informatie de Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


« Vorige pagina© 2022 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact